Belastingvoordelen bij aanschaf zonnepanelen voor particulieren en MKB- ondernemers

Particulieren

Nadat de teruggaaf van de aanschaf-BTW is geregeld, kun je ontheffing administratieplicht aanvragen, zodat je geen last meer hebt van de rompslomp die een BTW aangifte met zich mee brengt.

De kosten van het regelen van de teruggaaf van de BTW op de gekochte zonnepanelen zijn 90,75 incl. BTW.

Het verzoek om ontheffing van de administratieve verplichting hierna kost ook éénmalig 90,75 incl. BTW. Je ontvangt dan nog een jaarlijks vragenformulier van de Belastingdienst dat je eenvoudig zelf kunt invullen.

 

MKB-ondernemers

MKB-ondernemers waren al ondernemer voor de BTW dus zij kunnen ook BTW-aftrek krijgen wanneer de zonnepanelen als zakelijk vermogen worden aangemerkt. Ondernemers kunnen nog eens een extra belastingaftrek krijgen van de winst, als je een kantoor aan huis hebt (geen aparte kantoorruimte of bedrijfshal) zijn er mogelijkheden in de Energie- Investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De zonnepanelen maken geen deel uit van de woning, zodat deze niet worden uitgezonderd door de wet voor eventuele investeringsaftrek.

De zonnepanelen worden zowel privé als zakelijk gebruikt: je mag dus zelf kiezen of je dit als zakelijk vermogen of privé vermogen ziet. Binnen redelijke grenzen kunnen deze panelen als bedrijfsmiddelen worden aangemerkt. Deze bedrijfsmiddelen kunnen dus in aanmerking komen voor de EIA en KIA, wanneer deze aan de overige eisen van de KIA en EIA voldoen.

Wanneer je een B.V. hebt en je geen kantoor aan huis hebt, ben je in feite een particulier die zonnepanelen heeft gekocht en gelden de regels die ook voor particulieren gelden.

 

Uitleg:

Wanneer je als particulier regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan je energiebedrijf word je door de Belastingdienst als BTW-ondernemer beschouwd. Je mag zelf kiezen of je wel of niet als ondernemer voor de BTW wilt worden aangemerkt. De vergoeding is wat je van de energiemaatschappij ontvangt voor de geleverde stroom, hier moet je BTW over afdragen. Vaak zal er gesaldeerd worden. Dat betekent dat je aan het energiebedrijf minder hoeft te betalen.

In beginsel moet je je aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Wanneer je per saldo minder dan € 1.345 aan BTW hoeft af te dragen, val je onder de kleine ondernemersregeling; een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven af te dragen. Verwacht wordt dat je als particulier, niet boven dit bedrag uit zullen komen.

Wanneer de teruggave van BTW hoger is dan het te betalen bedrag aan BTW, heb je recht op de teruggave van het saldo als je als ondernemer aangemeld bent en aangifte doet. Wil je ook de BTW over de gekochte zonnepanelen terugontvangen? Dat kan: een ieder die na 20 juni zonnepanelen heeft laten installeren kan in principe aangemerkt worden als BTW-ondernemer, ook als je je nog niet hebt gemeld bij de Belastingdienst.

De hoogte van de BTW-teruggaaf hangt af van diverse factoren. Omdat de geïntegreerde zonnepanelen nog heel weinig voorkomen, gaan we uit van de situatie van zonnepanelen die niet geïntegreerd zijn. Je bent over de vergoeding die je ontvangt van de energiemaatschappij BTW verschuldigd. Ook ben je BTW verschuldigd voor het privégebruik van de zonnepanelen. Hierop mag de voorbelasting worden afgetrokken. De vergoeding bestaat in de praktijk ook uit een vergoeding voor privégebruik. In de praktijk zal het heel lastig zijn om het btw-bedrag van het privégebruik te berekenen. Daarom zijn er forfaitaire bepalingen. Deze zijn afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

Nadat de teruggaaf van de aanschaf-BTW is geregeld, kun je ontheffing administratieplicht aanvragen, zodat je geen last meer hebt van de rompslomp die een BTW aangifte met zich mee brengt. Voor particulieren kan de BTW-aangifteplicht over het algemeen worden voorkomen, door een beroep te doen op de kleine ondernemersregeling + ontheffing administratieplicht.

Dit betekent dat per saldo geen BTW hoeft te worden afgedragen over de door de zonnepanelen opgewekte stroom, mits de af te dragen BTW op jaarbasis minder is dan 1.345 euro. Bij particulieren zal dat gemiddeld genomen het geval zijn. De ontheffing administratieplicht kan pas worden aangevraagd, nadat de teruggaaf van de aanschaf-BTW is geregeld. 

 

2013-12-09