Wat verandert er per 1 januari voor het inleveren van je jaarstukken?

Als directeur of als grootaandeelhouder moet je je jaarstukken inleveren bij de Kamer van Koophandel. Kleine BV’s hoeven alleen een beperkte balans en toelichting in te leveren.

Voorheen kon de kleine BV de jaarstukken opsturen per post of als pdf-bestand mailen. Vanaf 1 januari 2008 kan je de jaarstukken aanleveren via SBR (Standard Business Reporting, een vorm van rapportage om meerdere financiële overzichten te maken en te verzenden aan verschillende instanties, zoals de Belastingdienst, het CBS, banken en de Kamer van Koophandel).

Een kleine BV heeft minder dan 4,4 mln aan activa, minder dan 8,8 mln omzet en minder dan 50 werknemers.

Wat gaat er wijzigen voor de kleine BV?

Met ingang van 1 januari 2014 is het voor de kleine BV niet meer mogelijk om de jaarrekening aan te leveren via mail. Vanaf dat moment kan dat digitaal alleen nog maar via SBR-software of via een nog te ontwikkelen onlineservice ‘Zelf deponeren’ van de KvK. Wat zijn of worden de mogelijkheden?

Selfservice. De nog te ontwikkelen ‘selfservice’ van de Kamer van Koophandel zal op dezelfde manier gebruikt worden als de portal bij de Belastingdienst. Je zult de cijfers handmatig moeten overtypen. Voor een kleine BV zijn dit maar een paar totalen: totaal vaste activa, totaal vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen, lang- en kortlopende schulden. Er hoeft maar een beperkte toelichting gegeven te worden.

Via je accountant. Voor de SBR aanlevering moet je vragen naar de software die beschikbaar is bij je accountant. De SBR aanlevering via de accountant zal niet tot extra kosten leiden, maar dat weet je pas zeker als je er naar informeert.

Via de post mag nog tot 1 januari 2016.

Naast digitaal aanleveren blijft het voor de kleine BV naar verwachting tot 1 januari 2016 mogelijk om de te publiceren jaarstukken via de post naar de KvK te sturen. Je hoeft dus niet halsoverkop allerlei nieuwe zaken te gaan regelen, als je maar weet dat mailen niet meer mogelijk is.

Voor de middelgrote en grote BV is het nog niet mogelijk om de jaarstukken aan te leveren via SBR, of de onlineservice. Inleveren moet gebeuren op papier en mail.


2013-12-16