TIPS: De koers van je onderneming

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan helpt je na te denken over de onderneming. Het geeft een antwoord op de vraag wat je wilt, hoe en wanneer je dat wilt en of dat wel realistisch is.

Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

 • Wie ben ik? (sterke zwakke punten)
 • Wat wil ik?
 • Is er een markt voor wat ik wil?
 • Welke omvang wil ik bereiken en waarom?
 • Hoe ga ik dat bereiken?
 • Welke persoonlijke omstandigheden spelen een rol?
 • Hoeveel heb ik nodig om van te leven?
 • Heb ik een financiering nodig?
 • Waarom zou een bank (of andere partij) mij financieren?
 • Hoe bepaal ik mijn tarieven?
 • Wat als het tegen zit of als de zaken anders lopen dan gepland?
 • Wanneer stop ik ermee en wat zijn dan de gevolgen?
 • Welk risico wil ik nemen?

De basis van je plan, of het sluitstuk, is wat je nodig hebt om van te leven. Zonder ondernemer is er immers geen onderneming. Bepaal daarom zorgvuldig wat je nodig hebt en kijk of dat haalbaar is. Als je er niet uitkomt, kijk dan wat je anders moet doen om ervoor te zorgen dat het wel haalbaar wordt.

De volgende documentatie kan behulpzaam zijn:

KvK:  https://www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken/
https://www.zzptarief.nl/bereken-uw-tarief/voor-zzp-ers/

Een ondernemingsplan is geen eenmalige opstelling. Maak voor jezelf een document dat met je onderneming meegroeit. Dit document vergt voortdurend onderhoud. Vaak is één A4 document al voldoende om jezelf scherp te houden; dat is dan in feite je ondernemingsplan. Wil je een voorbeeld hiervan? Mail dan naar info@oamkb.nl

Begrotingen

Resultaat

Je ondernemingsresultaat is het verschil tussen je omzet en je kosten. Over dit resultaat betaal je jaarlijks belasting. Het is van belang om je resultaat tijdens het jaar te monitoren, zodat je kunt bijsturen en zodat je weet met welke belastingbedragen je rekening  moet houden. 

Omdat belastingaanslagen vaak achteraf worden opgelegd, komt het helaas vaak voor dat ondernemers hierdoor worden verrast. Laat je niet verrassen en zorg dat je weet uit welke hoek de fiscale wind waait, alleen dan kun je je zeilen bijzetten.

Liquiditeit

Het voorbeeld hiervoor geeft het verschil aan tussen liquiditeit en resultaat. Liquiditeit is wat er gebeurt op je bankrekening ofwel de stroom van ingaande en uitgaande gelden. Een bedrijf dat prima resultaten maakt kan door een slechte liquiditeit in de problemen komen. Bij groeiende ondernemingen is dit vaak een aandachtspunt. 

Als je klanten na 90 dagen betalen en bij je leveranciers geldt een betalingstermijn van 30 dagen, dan moet je het verschil kunnen overbruggen. Ook investeringen in middelen die langer mee gaan (zoals bijvoorbeeld een auto) kunnen het saldo op je bankrekening flink aantasten terwijl het je resultaat in veel mindere mate beïnvloedt.

Resultaat en liquiditeit

De combinatie van de prognose van het resultaat en van de liquiditeit, maakt dat je aan ziet komen wat er de komende maanden op je bankrekening gaat gebeuren. Inzicht hebben in het resultaat en de liquiditeit van je onderneming is letterlijk van levensbelang.

De werkelijkheid; op koers?

Het doel van de prognose is om het werkelijke resultaat (en liquiditeit) hiermee te vergelijken. Alleen dan kun je namelijk goed bijsturen.

Sturen van je onderneming

Bepaal voor jezelf waar je je onderneming op stuurt. Ofwel waaraan meet je het succes van je onderneming? Vaak zul je sturen op omzet, zeker als de kosten overzichtelijk (en redelijk voorspelbaar) zijn. Maak je veel gebruik van anderen die je inhuurt, dan zul je eerder sturen op marge (omzet -/- kosten van derden). Heb je personeel dan betrek je de personeelskosten er misschien ook bij en kijk je naar productiviteit of naar de verhouding tussen omzet en personeelskosten. Het gaat erom dat je iets kiest wat bij jouw onderneming past.

Debiteurenbeheer

Zorg dat je debiteurenbeheer goed georganiseerd is. Als je veel omzet draait maar die wordt niet of laat betaald, dan is dat een blok aan je been.

Belastingen

Zorg dat je in beeld hebt hoeveel belasting je nog moet betalen. Het kan slim zijn om voorlopige aanslagen te laten opleggen, die gebaseerd zijn op schattingen van het resultaat. Zo voorkom je dat je geconfronteerd wordt met hoge onverwachte aanslagen achteraf (met eventuele rente).

Hoe vaak

Hoe vaak je stuurinformatie nodig hebt is afhankelijk van jouw situatie. Het is een goede zaak om minimaal eens per maand inzicht te hebben (in ieder geval in je omzet en je debiteuren). Met behulp van een goed boekhoudpakket en een beetje training kom je zelf vaak een heel eind. Daarnaast kan een accountant of goede boekhouder je helpen door eens per kwartaal door je cijfers te lopen.

Zoek een boekhoudpakket dat bij jou past. Iedereen stelt hieraan andere eisen. De een vindt het handig werken als het er grafisch goed uitziet, de ander hecht hier minder belang aan. Ook eventuele eerdere, opgedane ervaring met boekhouden of met bepaalde software kan een rol spelen. 

Wanneer je meer informatie wilt, maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek met jouw Online Accountant in de buurt of mail naar info@oamkb.nl.