Weggeefwoensdag bij OAMKB OVERGANGSMAATREGEL BTW VERHOGING

Het wetsvoorstel “Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013” is op 21 juni jl., door de tweede kamer aangenomen. Hierin is een overgangsmaatregel opgenomen met betrekking tot de verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012:


1.    Het algemene tarief van 19% geldt als u een goed of een dienst levert vóór
1 oktober 2012. Dat geldt ook als u de factuur op of na 1 oktober 2012 uitreikt en/of de betaling op of na 1 oktober 2012 ontvangt;
2.    Verricht u een levering of dienst op of na 1 oktober 2012, dan geldt als uitgangspunt dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is. Als u voor
1 oktober 2012 factureert en/of de betaling ontvangt, is hierbij in eerste instantie nog 19% btw verschuldigd. Het verschil tussen 19% en 21% bent u volgens deze overgangsmaatregel op 1 oktober 2012 verschuldigd aan de fiscus. Dat wil zeggen, in de btw-aangifte over oktober dan wel over het vierde kwartaal 2012;
3.    Als u op grond van een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een onroerende zaak levert of een bouwwerk oplevert tegen een vergoeding die vervalt in termijnen, blijft over de termijnen die vóór 1 oktober 2012  zijn vervallen het 19%-tarief van toepassing. Bij de stemming over het wetsvoorstel is een amendement aangenomen om het overgangsrecht voor nieuwbouwwoningen te verruimen. Bij overeenkomsten die voor 28 april 2012 zijn afgesloten voor de oplevering van een woning na 30 september 2012, waarbij de betaling in termijnen geschiedt, blijft het tarief van 19% van toepassing op alle termijnen voor 1 oktober 2013.

Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatsecretaris van Financiën met praktische, nadere goedkeuringen. Te denken valt aan de mogelijkheid om voor 1 oktober met 21% btw te factureren voor prestaties die op of na 1 oktober 2012 verricht worden, om te voorkomen dat de extra 2% op 1 oktober 2012 moet worden gefactureerd en verwerkt. Bij de vorige tariefsverhoging is deze praktische goedkeuring gebruikt om administratieve problemen te voorkomen.
Wat te doen? Wij adviseren u om de komende tijd te inventariseren welke aanpassingen van uw systemen en procedures nodig zijn om de verhoging van het btw-tarief zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Meer weten over de gevolgen van de verhoging van het btw tarief? Maak een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek via info@oamkb.nl of via de website www.oamkb.nl en kies jouw online adviseur.

Lees de PDF: gratis whitepaper "Overgangsmaatregel BTW verhoging". Lees hoe je je als ondernemer kunt voorbereiden: https://bit.ly/overgangsmaatregelBTWverhoging

Tags: Weggeefwoensdag, Whitepaper, Overgangsmaatregel, BTW, Verhoging, Gratis, OAMKB